Wchodząc na stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki). Więcej informacji można znaleźć tutaj .
fundusz norweski

- Było to bardzo inspirujące, ciekawe spotkanie. Eksperci z organizacji partnera potrafili zarazić nas swoją pasją, byli bardzo otwarci i pozytywni - mówią uczestnicy warsztatu Koordynatorzy Merytoryczni.

 

W dniach 20-22 czerwca odbyła się wizyta studyjna partnera projektu w Krakowie, podczas której eksperci z organizacji partnerskiej przeprowadzili warsztat dla Konsultantów merytorycznych. W czasie warsztatu poruszane były kwestie związane z islandzkim modelem pracy z uczniami, systemem edukacji. Uczestnicy warsztatu dowiedzieli się m.in. jak wygląda system edukacji na Islandii, jak funkcjonuje szkoła i system wsparcia dzieci.

-Warsztat prowadzony przez ekspertów z organizacji Projekt Polska Is ukazał nam odmienną perspektywę edukacji na Islandii - dodają uczestnicy warsztatu. Wizyta była również okazją do wzmocnienia i pogłębienia współpracy partnerskiej, zaplanowania i omówienia dalszych działań projektowych. Wymiana doświadczeń i analiza rozwiązań z modułu islandzkiego zostanie włączona w proces planowania działań (empowerment).

 

In between 20th and 22nd of June there was a studio visit of a partner to the project in Cracow during which experts from the partner organisation arranged workshop for area managers. The agenda revolved around the icelandic model of work with students and around educational system.

Workshop attendees learnt about the educational system in Iceland. They found out how school and children support system function.

- The workshop run by the experts from the organisation Poject Polska.Is showed us the educational system in Iceland from a quite different perspective. It was very inspiring and interesting gethering. Experts from the partner organisation spread their passion. They were very open and positive - according to the workshop attendees. Moreover, the visit created an opportunity to strengthen/deepen the partnership and our further plans for the project. The exchange of experiences and analysis of solutions from the Icelandic module will be incorporated into the process for making plans (empowerment).

Akademia Sukcesów